Hva er et gjensidig testament?

Et gjensidig testament er et testament der to eller flere personer blir enige om å arve hverandre når den ene går bort. Helt spesifikt avtaler man hva som skal skje med verdiene til den første som dør, hva som skjer dersom den lengstlevende gifter seg, og hva som skal skje med alle verdiene når den lengstlevende også dør.


Hvorfor er et gjensidig testament så viktig?

Gjensidig testament

For samboere

Mange tror at samboere automatisk arver hverandre ved død. Det er ikke tilfellet. Dersom man ønsker at samboeren sin skal arve mer enn det som står bestemt i arveloven trenger man å opprette et testament.

Gjensidig testament

Unngå konflikt

Ved dødsfall oppstår det ofte konflikt mellom familiemedlemmer rundt fordeling av verdier etter den døde. For å forhindre konflikt blant sine nærmeste er det viktige å være tydelig på hva man ønsker at skal skje med sine verdier før det er for sent.

iStock-921759688.jpg

Arv til staten

Dersom man ikke har det man på fagspråket kaller legalarvinger er det viktig å skrive et testament dersom du ikke ønsker at alle verdier skal gå til staten når du dør. Legalarvinger kan være ektefelle, barn, foreldre og søsken.