Hvorfor bør man ha samboerkontrakt?

Kun 1 av 4 samboerpar har skrevet avtale til tross for at halvparten av alle samboerskap ryker. Uten avtale vil samboerskapet kunne ende i konflikt over fordeling av eiendeler og gjeld.


konflikt.PNG

RETTFERDIG Fordeling

Ulike bidrag både økonomisk og ved annet arbeid knyttet til samlivet kan ha store konsekvenser på økonomien i det lange løp. Dersom man senere gjennomgår et samlivsbrudd uten å ha avtalt hvordan dette skal håndteres kan man komme veldig uheldig ut av det.

Unngå konflikt

Dersom man ønsker å unngå unødvendige krangler ved et samlivsbrudd kan det være fornuftig å inngå en samboerkontrakt. Samboerkontrakten gir en god oversikt over eiendeler, gjeld og utgifter man har hatt gjennom samlivet.


Har du hjulpet barnet ditt inn på boligmarkedet?

Hjelp fra foreldre.PNG

Med dagens strenge krav til egenkapital ved kjøp av bolig ser mange seg nødt til å hjelpe barna dersom de skal ha mulighet til å kjøpe seg inn på boligmarkedet. Det er flere måter man kan bidra til å realisere boligdrømmen for barna sine, det være seg forskudd på arv, eller å stille som medlåntaker eller kausjonist. Uansett er det viktig å tenke på hva hjelpen kan bety for din egen økonomi, og hvordan du best sikrer deg og dine.

Påvirkning på egen økonomi

Dersom man stiller som medlåntaker eller kausjonist må man huske at dette kan påvirke egen økonomi i større grad enn man har sett for seg. Man står ansvarlig for lån og man binder opp sikkerhet i egen bolig som man ikke da står fritt til å låne opp på i andre forbindelser. Sørg for at den du har hjulpet inn på boligmarkedet har skrevet en god samboerkontrakt for å sikre et ryddig oppgjør ved et eventuelt samlivsbrudd.